Contact


WL FAMO UJ
Zakład Fotoniki
Instytut Fizyki UJ
Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków
phone: +48 12 664 4597
e-mail: jaroslaw.koperski@uj.edu.pl

websites: