Staż naukowy Pani Aminaty Sakho w ramach projektu „Zero- and ultra-low-field nuclear magnetic resonance”


Na przełomie stycznia i lutego w naszej grupie przebywała Pani Aminata Sakho, doktorantka Uniwersytetu w Yorku. Jej pobyt był pierwszą cześcią stażu, który odbywać będzie w naszej grupie w ramach europejskiego projektu „Zero and ultra-low-field nuclear magnetic resonance”.

Pani Sakho z wykształcenia jest chemikiem, który na co dzień zajmuje się badaniem związków chemicznych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego. W przeciwieństwie jednak do tradycyjnej techniki stosowanej w rezonansie magnetycznym, gdzie próbki chemiczne przygotowywane są przy użyciu bardzo silnego pola magnetycznego (polaryzacja termiczna), jej związaki polaryzowane są przy użyciu techniki zwanej hiperpolaryzacji indukowanej parawodorem. Pozwala to na zwiększenie amplitudy obserwowanych sygnałów o kilka rzędów wielkości, a konsekwencji na poprawę zdolności rozdzielczej prowadzonych badań.

Pierwszy pobyt Pani Sakho miał na celu zdobycie doświadczenia z pracą techniką magnetycznego rezonansu jądrowego w zerwoym polu. Dzięki temu będzie ona mogła przygotować związki, które w przyszłości badane będą w naszym eksperymencie. Stanie się to jesienią tego roku.

PS. Niezależnie od intensywnych prac prowadzonoych w laboratorium, znaleźliśmy czas, aby wyrwać się na miasto…