Organizacja Konsorcjum


Uczestnikami Konsorcjum są:

Uczestnikami Konsorcjum mogą być podmioty prowadzące działalność naukową.

Koordynatorem Konsorcjum jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Strukturę organizacyjną Konsorcjum tworzą:

Obecnymi członkami Rady Naukowej są:

W skład Rady wchodzą również:


Bieżącą współpracę między Krajowym Laboratorium FAMO w Toruniu oraz Węzłowymi Laboratoriami FAMO koordynuje Rada Dyrektorów. W skład Rady Dyrektorów wchodzą: Dyrektor Krajowego Laboratorium FAMO w Toruniu oraz Dyrektorzy Węzłowych Laboratoriów FAMO.