Nasz artykuł o ciemnej materii w „Wiedzy i Życiu”


W lutowym wydaniu „Wiedzy i Życia” (www.wiz.pl/10,279.html) pojawił się artykuł naszych kolegów dr. hab. Szymona Pustelnego i Mikhaiła Padniuka poświęcony problemowi ciemnej materii. W artykule zatytułowanym „W poszukiwaniu ciemnej materii” opisali oni jak doszło do powstania hipotezy istnienia ciemnej materii oraz jakie przesłanki zdają się dziś świadczyć o jej istnieniu. Opisali oni również szereg współczesnych eksperymentów, które poszukują tej tajemniczej substancji włączając ten, który sami realizują w ramach projektu GNOME (zf.if.uj.edu.pl/pl/node/508). Zapraszamy do lektury.