Piotr Put doktorem!!!


5 lipca 2022 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Puta. W obecności recenzentów, Prof. Morgana Mitchella (ICFO Barcelona) oraz Prof. Władysława Węglarza (IFJ) oraz członków wydziałowej komisji powołanej do przeprowadzenia obrony, Piotr przedstawił prezentację krótko (20 minut) omawiającą wyniki osiągnięte przez niego podczas doktoratu oraz udzielił wyczerpującej odpowiedzi na pytania recenzentów i widowni zgromadzonej w sali wykładowej. Po części otwartej, Komisja postanowiła jednogłośnie zwrócić się do Rady Dyscypliny o nadanie mgr. Putowi tytułu doktora oraz o wyróżnienie jego pracy doktorskiej. Wniosek ten został zaakceptowany na posiedzeniu Rady Dyscypliny dnia 7 lipca, co było ostatecznym potwierdzeniem uzyskania przez Piotra doktoratu.

Piotrze, serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia powodzenia w dalszej aktywności zawodowej!!!