Dr hab. Szymon Pustelny profesorem UJ


Dr hab. Szymon Pustelny został mianowany przez JM Rektora profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie gratulujemy !!!