Dr Adam Wojciechowski wśród laureatów Nagród Miasta Krakowa 2022


Zespół w składzie: prof. dr hab. Małgorzata Barańska (Wydział Chemii UJ), dr Krzysztof Brzozowski (Wydział Chemii UJ), dr Adam Wojciechowski (Zakład Fotoniki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ) został uhonorowany Nagrodą Miasta Krakowa 2022 w dziedzinie „Nauka i technika”. Zespół ten posiada unikatowe i uzupełniające się kompetencje w zakresie mikroskopii, optyki laserowej, chemii i fizyki. Zespół opracował i stworzył nowatorski, jedyny w Polsce, układ do mikroskopii wymuszonego rozpraszania Ramana. To przełomowa technika pozwalająca szybko i z dużą rozdzielczością oraz czułością obrazować próbki biomedyczne, wspomagająca diagnozowanie i leczenie licznych chorób cywilizacyjnych.

Przyznawane od XVI w. Nagrody Miasta Krakowa pozwalają wyróżnić osoby, których działania mają szczególne znaczenie dla rozwoju miasta w dziedzinach kultury, sztuki, nauki, techniki, a także sportu. Przyznawanie tytułów Mecenasów Krakowa pozwala natomiast podziękować firmom, instytucjom i osobom, które wymiernie wspierają krakowską kulturę. Podczas uroczystej gali, która 29 listopada odbyła się w Teatrze Variété, laureaci wyróżnień odebrali medale i statuetki.

https://www.krakow.pl/aktualnosci/265875,33,komunikat,znamy_laureatow_nagrod_miasta_krakowa_2022_oraz_mecenasow_kultury_krakowa_2021_.html